Inženýrské a ekologické stavby
Úvodní stránka » Služby » Inženýrské sítě

Inženýrské sítě

Vodovody

  • rozvody pitné a užitkové vody včetně přípojek
  • úpravny vody, vodojemy, čerpací stanice, jímky
  • přeložky vodovodů

Kanalizace

  • stoky gravitační, tlakové a podtlakové včetně přípojek
  • dešťová a splašková kanalizace
  • přečerpávací stanice
  • rekonstrukce kanalizace
  • drenáže a vsakovací objekty
  • odlučovače ropných a tukových látek

Plynovody

  • NTL, STL plynovody včetně přípojek