Inženýrské a ekologické stavby
Úvodní stránka » O společnosti

O společnosti

JANOUŠEK IS spol. s r.o. byla založena v roce 1999. Hlavním předmětem podnikání je stavební činnost se zaměřením na oblast vodohospodářských a ekologických staveb, výstavbu inženýrských sítí( vodovody,dešťová a splašková kanalizace,plynovody, rozvody NN,čerpací stanice splaškových vod, veškeré kabelové rozvody)  gabionových konstrukcí a zemní prací. Veškeré zakázky provádíme komplexně od zahájení výstavby, montáž a po závěrečné terénní úpravy.

Společnost disponuje kvalifikovanými pracovníky, dílenskými a skladovacími prostory s potřebným strojním vybavením a moderní technikou potřebnou pro realizaci i těch nejnáročnějších staveb v oboru činnosti.

Oblast působnosti společnosti je Liberecký, Ústecký, Královohradecký a Středočeský kraj včetně hlavního města Prahy.

Odbornost zaměstnanců, špičkové technické vybavení a každoroční nárust objemu stavebních prací nás řadí mezi dynamicky se rozvíjející společnosti a spolehlivého obchodního partnera.

FotogalerieAktuální projekt

Aktuality